Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

   

Załatw sprawę !!!

  

Maria Wołcyrz                                                                   

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy

siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 19A

tel: +48 65 575 25 45

e-mail: or [at] powiat.gostyn.pl

 

Honorata Perdon

Inspektor

siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 31

tel: +48 65 575 25 46

e-mail: or [at] powiat.gostyn.pl

 

Agnieszka Sołtysiak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 31

tel: +48 65 575 25 47

e-mail: or [at] powiat.gostyn.pl

 

Michał Ignasiak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 31

tel: +48 65 575 25 47

e-mail: or [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje wydziału:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - "OR" - zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego oraz gospodarki leśnej. Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy m.in. przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, przygotowywanie pozwoleń wodno prawnych oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.