Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
odbiera zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, przyjmuje, przechowuje te rzeczy, poszukuje osoby uprawnione do ich odbioru oraz udziela informacji i wyjaśnień w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy ulicy Wrocławskiej 256

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00
tel. 65 575-25-51

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Gostyniu.