Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Wydziale:

1) Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

2) Rejestr zwierząt egzotycznych;

3) Wykaz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.