Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Serwis internetowy - www.powiat.gostyn.pl

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

Niektóre pliki zostały udostępnione przed dniem wejścia w życie przepisów prawa dotyczących dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Rogala, arogala@powiat.gostyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65573166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • ul. Wrocławska 256
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się do wewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno we frontowej części budynku ( od ul. Wrocławskiej) a drugie od strony biblioteki publicznej (północna strona budynku). Wejście na parter budynku wymaga pokonanie schodów z 3 i 10 stopniami. Na piętro prowadza schody z 24 stopniami. Schody wyposażone są w poręcze.

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt obsługi znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie klatki chodowej na pierwszym piętrze.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

  Schody

  • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Budynek 2

   Adres
  • województwo Wielkopolskie
  • powiat gostyński
  • gmina Gostyń
  • ul. Poznańska 200
  • 63-800 Gostyń

  Parking

  • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
  • Parking jest bezpłatny.
  • Parking znajduje się przy budynku.

  Pies asystujący

  • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

  Wejście do budynku

  • Wejście główne znajduje się we frontowej części budynku. Dotarcie do wejścia głównego umożliwia podnośnik.

  Przestrzeń za wejściem

  • Punkt obsługi znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.

  Ciągi poziome

  • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

  Ciągi pionowe

   Schody

   • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

  Pomieszczenia

  • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

  Łazienka

  • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Budynek 3

   Adres
  • województwo Wielkopolskie
  • powiat gostyński
  • gmina Gostyń
  • ul. Wrocławska 8
  • 63-800 Gostyń

  Parking

  • Są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
  • Parking jest bezpłatny.
  • Parking znajduje się przy budynku.

  Pies asystujący

  • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

  Wejście do budynku

  • Wejście główne znajduje się od strony ul. ks. Fr. Olejniczaka. Wejście do budynku wymaga pokonanie schodów z 8 stopniami wyposażonymi w poręcze. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z windy usytuowanej od strony ul. Wrocławskiej.

  Przestrzeń za wejściem

  • W budynku nie funkcjonuje punkt obsługi interesanta. Obsługą zajmują się poszczególne biura.

  Ciągi poziome

  • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

  Ciągi pionowe

   Schody

   • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

  Pomieszczenia

  • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

  Łazienka

  • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

   Budynek 4

    Adres
   • województwo Wielkopolskie
   • powiat gostyński
   • gmina Gostyń
   • ul. Wrocławska 156
   • 63-800 Gostyń

   Parking

   • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
   • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
   • Parking jest bezpłatny.
   • Parking znajduje się przy budynku.

   Pies asystujący

   • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

   Wejście do budynku

   • Wejście główne znajduje się w tylnej części budynku. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z podjazdu.

   Przestrzeń za wejściem

   • W budynku nie funkcjonuje punkt obsługi interesanta. Obsługą zajmują się poszczególne biura.

   Ciągi poziome

   • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacji.

   Pomieszczenia

   • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

   Łazienka

   • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

    Informacje dodatkowe

   • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1853 < /A>
   • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1651< /A>
    • Tłumacz języka migowego

    • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

     Zamknij