Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Wydziale:

1) Ewidencja gruntów i budynków (EGIB),

2) Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN),

3) Powiatowa baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

4) Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500),

5) Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),

6) Rejestr nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.