obrazek

 

Procedury wejścia do budynków Starostwa Powiatowego w Gostyniu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym

1. Niniejsza Procedura określa zasady wstępu do budynków Starostwa Powiatowego w Gostyniu i pomieszczeń osobom z niepełnosprawnością, którym towarzyszy pies asystujący.

2. Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010r.
w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (DZ.U. z 2010 r. Nr 64 poz. 399);

4) Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997r. (M.P. z 1997 r. Nr 50 poz. 475).

3. Definicje:

1) Osoba z niepełnosprawnością - osoba, której stan fizyczny, psychiczny i umysłowy trwale bądź okresowo ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a jeśli nie ukończyły 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

2) Pies asystujący - odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies:

a) Pies przewodnik – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę;

b) Pies asystent zwany też psem serwisowym – asystuje osobie z niepełnosprawnością narządu ruchu, która nie jest wstanie wykonywać pewnych czynności samodzielnie. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu;

c) Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej– asystuje osobie z niepełnosprawnością słuchu przez zwracanie uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu;

d) Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – pies wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.

3) Uprząż dla psa - to rodzaj uprzęży dla psa, która posiada: szeroką taśmę (w kształcie litery „U”, patrząc od góry) poprowadzona przed mostkiem, stałej długości (nieregulowana); taśmę (pętla) poprowadzoną wokół klatki piersiowej, zapinana i regulowana; uchwyt (rączka) w górnej części (na przedłużeniu pętli) umożliwiająca przypięcie smyczy czy przytrzymanie zwierzaka na spacerze. Nie obejmuje ona tylko szyi jak smycz oraz obroża, ale również i tułów zwierzęcia.

4. Wejście do budynku Starostwa:

1) osoba z niepełnosprawnością korzystająca z pomocy psa asystującego może z nim wejść do wszystkich budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

2) osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, musi natomiast zostać wyposażony w uprząż dla psa.

3) osoba korzystająca z pomocy psa asystującego musi mieć ze sobą:

a) certyfikat potwierdzający jego status;

b) zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;

4) uprawnienia osoby z niepełnosprawnością korzystającej z usług psa asystującego nie zwalniają jej z odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone.

5. Certyfikat, który osoba z niepełnosprawnością musi mieć ze sobą, powinien zawierać miedzy innymi:

a) miejsce i datę wydania certyfikatu;

b) numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

c) rasę i imię oraz datę urodzenia psa;

d) imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystuje;

e) podstawę prawną wydania certyfikatu;

f) pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.

6. Obsługa bezpośrednia klienta z psem asystującym:

1) w razie wątpliwości dotyczących statusu psa pracownik Starostwa ma prawo poprosić właściciela psa o stosowne dokumenty (certyfikat i zaświadczenie o szczepieniach);

2) pracownik Starostwa zanim podejmie kroki, żeby pomóc, powinien zapytać osobę z niepełnosprawnością, czy potrzebuje pomocy;

3) w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chciałaby skorzystać z pomocy pracownika Starostwa, pracownik powinien iść po przeciwnej stronie niż pies. Pies w takiej sytuacji najprawdopodobniej będzie podążał za pracownikiem i doprowadzi właściciela do odpowiedniego miejsca. Jednak w każdym przypadku należy uzgodnić z właścicielem psa najwygodniejszy sposób poruszania się i nawigacji po budynku - w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku.

4) w przypadku obsługi bezpośredniej należy umożliwić osobie z niepełnosprawnością łatwe poruszanie się i dotarcie wraz z psem asystującym do odpowiedniego stanowiska (np. odstawić zbędne krzesło przy ladzie, aby umożliwić psu pozostanie blisko swojego właściciela);

5) psa asystującego nie należy zaczepiać, głaskać, rozpraszać go w żaden inny sposób, gdyż jest on wtedy w pracy. Uwaga psa powinna być skupiona tylko na osobie z niepełnosprawnością. Psy asystujące często mają kamizelkę z napisem: „Nie głaskać – pracuję” lub „Nie zaczepiaj mnie – jestem w pracy”. Pracownik może zaproponować podanie psu wody, jednak musi być to uzgodnione z właścicielem psa.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury wejścia do budynków Starostwa Powiatowego w Gostyniu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym