WŁADZE POWIATU

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

tel. 65 575 25 13
Wicestarosta

Janusz Sikora

tel. 65 575 25 13

Członkowie Zarządu

Szymon Jakubowski

tel. 65 573 25 13

Krzysztof Deutsch

Damian Walczak

Sekretarz

Leszek Maliński

tel. 65 575 25 15

Skarbnik Hanna Danek

tel.  65  575 25 22