Michał Listwoń

tel. 65 575 25 13

Gostyń, ul. Wrocławska 256

Wicestarosta wykonuje zadania określone uchwałami Rady i Zarządu oraz inne czynności na podstawie upoważnienia Starosty.

 

Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami;

2) Wydział Architektury i Budownictwa;

3) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.