Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Zespole:

1) Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (SI EKSMOoN),

2) Ewidencja wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.