Komisja Rewizyjna

 

1.       Krzysztof Nawrocik                        Przewodniczący

2.       Piotr Gorynia                                 Zastępca przewodniczącego

3.       Grzegorz Marszałek                       Sekretarz

4.       Czesław Kołak                               Członek

5.    Henryk Sadzki                               Członek      

6.    Stanisław Zaremba                          Członek

 

 

 

 

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 

1.        Piotr Gorynia                                Przewodniczący

2.         Krzysztof Deutsch                        Wiceprzewodniczący

3.         Aleksander Dolczewski                 Członek

4.        Zdzisław Kowalczyk                      Członek

5.       

6.         Stanisław Zaremba                        Członek

 

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

1.       Aleksander Dolczewski                   Przewodniczący

2.       Czesław Kołak                                Wiceprzewodniczący

3.        Krzysztof Deutsch                           Członek

4.       Ireneusz Lesiński                            Członek

5.       Krzysztof Nawrocik                         Członek

 

 

Komisja Samorządowo- Organizacyjna i Porządku Publicznego

 

1.        Grzegorz Marszałek                       Przewodniczący

2.        Zdzisław Kowalczyk                       Wiceprzewodniczący

3.        Jarosław Jędrkowiak                       Członek

4.        Piotr Gorynia                                    Członek

5.        Kazimierz Musielak                        Członek

6.        Kazimiera Puślednik                       Członek

7.    Mikołaj Rogala                                Członek

 

 

 

Komisja Spraw Społecznych

 

1.        Henryk Sadzki                                Przewodniczący

2.        Kazimiera Puślednik                       Wiceprzewodnicząca

3.        Jarosław Jędrkowiak                       Członek

4.         Kazimierz Musielak                        Członek

5.    Józef Czarnecki                              Członek

6.    Mikołaj Rogala                                Członek

7.    Alfred Siama                                   Członek