Szanowni Państwo,

Ingenis Sp. z o.o., działając na zlecenie Powiatu Gostyńskiego, prowadzi w terminie od 23.01.2017 do 3.02.2017 r.  konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP”.

Z uwagi na fakt, iż Powiat Gostyński zainteresowany jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze Memorandum oraz Ankietę w celu poznania Państwa stanowiska. Jednocześnie proponujemy Państwu spotkanie w celu udzielenia dodatkowych informacji i pomocy przy wypełnianiu ankiety.

Ponadto informujemy, że przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego, jak i założeń finansowych, nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag i wskazówek oraz dalszych prac analitycznych i negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Memorandum Informacyjne oraz Ankieta umożliwiające pełne zapoznanie się z projektem zostały załączone poniżej niniejszego ogłoszenia.
Prosimy o uzupełnienie ankiety i odesłanie dokumentu do dnia 3 lutego 2017 r. na adres:
l.strugala@ingenis.pl

Państwa odpowiedzi nie będą traktowane jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszych konsultacji rynkowych.

Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr +48  501 597 816 lub adresem e-mail: l.strugala@ingenis.pl
 
                                                                                                 Starosta Gostyński
                                                                                                 /-/ Robert Marcinkowski