Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców obejmująca 2013 rok.

Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Leszno, Łódź, Poznań, Kalisz, Radom i Sieradz.

Nie złożono żadnych skarg na ośrodki szkolenia kierowców, które wpisane są do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostę Gostyńskiego.

Przedstawiona analiza zdawalności nie stanowi rankingu ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Gostyńskiego.