Zarząd Powiatu Gostyńskiego

informuje, że

 

rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 226/2 o powierzchni