Uchwała Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.