Konsultacje projektu „Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego

na lata 2023 ­– 2029”

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr 164/982/22 w sprawie zarządzenia konsultacji projektu „Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2023 - 2029” 

OGŁASZA KONSULTACJE

 Uwagi oraz propozycje w sprawie projektu dokumentu, można zgłaszać wykorzystując formularz zgłaszania uwag - dostępny poniżej.

Formularz zgłoszenia zadania należy dostarczyć w dniach od 24 listopada do dnia 29 grudnia 2022 roku, w następujący sposób:

1)    drogą elektroniczną na adres:  promocja@powiat.gostyn.pl

2)    w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu ( ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń),

3)    w formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, z dopiskiem: Plan Rozwoju Lokalnego

 

Formularz zgłoszenia zadania w załączniku

Projekt „Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2023 – 2029” w załączniku

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które będzie opublikowane na stronach powiatu.