Justyna Dębska

tel. 65 575 25 15

siedziba ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń

 

Zespół do spraw dostępności, działający pod nadzorem Koordynatora

1) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gostyniu,

2) przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu,

3) przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,

4) przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu,

5) przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu,

6) przedstawiciel Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,

7) przedstawiciel Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu,

8) przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,

9) przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,

10) przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie,

11) przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Rogowie,

12) przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie,

13) przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,

14) przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi,

15) przedstawiciel Domu Dziecka w Gostyniu,

16) przedstawiciel Domu Dziecka w Bodzewie nr 1,

17) przedstawiciel Domu Dziecka w Bodzewie nr 2,

18) przedstawiciel Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie.