Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Wydziale:

1) Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy,

2) Rejestr zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Rejestr w postaci wyszukiwarki publicznej umożliwia przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy.
W rejestrze upubliczniane są tylko te informacje, które dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń budowy składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej po 1 stycznia 2016r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie.

Link do rejestru: http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/