Eliza Nowak

siedziba: Wrocławska 256, Gostyń

tel: +48 65 575 25 17

e-mail: rzecznikkons@powiat.gostyn.pl

Terminy przyjęć klientów:

Poniedziałek 9:00-14:00

Wtorek 9:00-14:00

Środa 9:00-14.00

Czwartek 9:00-14:00

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonywanie zadań Powiatu w zakresie ochrony praw konsumenta, a w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

3) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów;

4) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów;

         5) współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.