Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Serwis internetowy - www.powiat.gostyn.pl

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Powiat Gostyński
    O Powiecie (1)
    Rada Powiatu (4)
        Sesje Rady Powiatu (0)
            Portal Rady Powiatu (1)
            Transmisja z sesji Rady Powiatu (1)
            Protokoły sesji Rady (0)
                2018 rok (11)
                2017 rok (13)
                2016 rok (9)
                2015 rok (10)
                2014 rok (12)
                2013 rok (12)
                2012 rok (11)
                2011 rok (10)
                2010 rok (11)
                2009 rok (12)
                2008 rok (11)
                2007 rok (10)
                2006 rok (14)
                2005 rok (13)
                2004 rok (10)
                2003 rok (12)
                2002 rok (3)
                2019 rok (11)
                2020 rok (11)
                2021 rok (11)
                2022 rok (9)
                2023 rok (10)
                2024 rok (4)
        Komisje Rady (0)
            VI kadencja (0)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                    2019 r. - VI kadencja (2)
                Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (1)
                    Protokoły Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (0)
                        2018 rok - VI kadencja (3)
                        2019 rok (8)
                        2020 rok (12)
                        2021 rok (14)
                        2022 rok (11)
                        2023 rok (13)
                        2024 rok (4)
                Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2018 rok - VI kadencja (1)
                        2019 rok (5)
                        2020 rok (7)
                        2021 rok (6)
                        2022 r. (8)
                        2023 rok (11)
                        2024 r. (5)
                Komisja Samorządowo-Organizacyjna, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego (1)
                    Protokoły Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego (0)
                        2018 rok - VI kadencja (3)
                        2019 rok - VI kadencja (10)
                        2020 rok (12)
                        2021 rok (16)
                        2022 rok (15)
                        2023 (15)
                        2024 (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2018 rok - VI kadencja (1)
                        2019 rok (4)
                        2020 rok (6)
                        2021 rok (8)
                        2022 rok (7)
                        2023 rok (8)
                        2024 rok (2)
                wspólne posiedzenia Komisji Rady (0)
                    Protokoły - wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego (0)
                        2018 r. - VI kadencja (1)
                        2019 r. - VI kadencja (6)
            I-V kadencja (0)
                Komisje V kadencja (1)
                Komisje IV kadencja (1)
                Protokoły Komisji Samorządowo - Organizacyjnej i Porządku Publicznego (0)
                    2006 rok - II kadencja (6)
                    2006 rok - III kadencja (2)
                    2007 rok (14)
                    2008 rok (14)
                    2009 rok (11)
                    2010 rok (11)
                    2010 rok - IV kadencja (2)
                    2011 rok (12)
                    2012 rok (12)
                    2013 rok (13)
                    2014 rok (8)
                    2015 rok - V kadencja (8)
                    2016 rok (13)
                    2017 rok (8)
                    2018 r. (8)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Protokoły Komisji Rewizyjnej (0)
                        2006 rok - II kadencja (5)
                        2007 rok (5)
                        2008 rok (7)
                        2009 rok (6)
                        2010 rok (3)
                        2010 rok - IV kadencja (1)
                        2011 rok (5)
                        2012 rok (3)
                        2013 rok (3)
                        2014 rok (4)
                        2015 rok (9)
                        2016 rok (6)
                        2017 rok (5)
                        2018 rok (2)
                Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Protokoły Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                        2006 rok - II kadencja (5)
                        2006 rok - III kadencja (1)
                        2007 rok (10)
                        2008 rok (12)
                        2009 rok (14)
                        2010 rok (13)
                        2010 rok - IV kadencja (1)
                        2011 rok (9)
                        2012 rok (6)
                        2013 rok (7)
                        2014 rok (4)
                        2015 rok - V kadencja (5)
                        2016 rok (7)
                        2017 r. (7)
                        2018 r. (4)
                Komisja Spraw Społecznych (0)
                    Protokoły Komisji Spraw Społecznych (0)
                        2006 rok - II kadencja (9)
                        2006 rok - III kadencja (1)
                        2007 rok (14)
                        2008 rok (15)
                        2009 rok (15)
                        2010 rok (10)
                        2010 rok - IV kadencja (1)
                        2011 rok (11)
                        2012 rok (9)
                        2013 rok (12)
                        2014 rok (9)
                        2014 rok - V kadencja (2)
                        2015 rok (11)
                        2016 rok (10)
                        2017 rok (9)
                        2018 rok (7)
                Komisja Samorządowo-Organizacyjna i Porządku Publicznego (0)
                Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2006 rok - II kadencja (9)
                        2006 rok - III kadencja (2)
                        2007 rok (16)
                        2008 rok (18)
                        2009 rok (17)
                        2010 rok (11)
                        2010 rok - IV kadencja (3)
                        2011 rok (14)
                        2012 rok (12)
                        2013 rok (16)
                        2014 rok (11)
                        2014 rok - V kadencja (1)
                        2015 rok (13)
                        2016 rok (14)
                        2017 rok (12)
                        2018 rok (8)
            VII Kadencja (0)
                Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2024 rok (1)
                Komisja Samorządowo-Organizacyjna, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego (0)
                    Protokoły (0)
                        2024 rok (1)
                Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Protokoły posiedzeń Komisji (0)
                        2024 r. (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2024 r. (0)
        Apele, stanowiska i opinie Rady (0)
            VI kadencja (3)
            V kadencja (6)
            IV kadencja (9)
            III kadencja (9)
            II kadencja (6)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            VI kadencja (25)
            V kadencja (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        VII kadencja (1)
            Protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu Gostyńskiego (0)
                2024 (2)
        VI kadencja (1)
            Protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu Gostyńskiego (0)
                2022 rok - VI kadencja (43)
                2021 rok - VI kadencja (44)
                2020 rok - VI kadencja (43)
                2019 rok - VI kadencja (36)
                2018 rok - VI kadencja (3)
                2023 rok - VI kadencja (36)
                2024 rok - VI kadencja (16)
        I-V kadencja (0)
            Protokoły Zarządu Powiatu Gostyńskiego (0)
                2018 rok - V kadencja (33)
                2017 rok - V kadencja (35)
                2016 rok - V kadencja (38)
                2015 rok - V kadencja (39)
                2014 rok - V kadencja (3)
                2014 rok - IV kadencja (36)
                2013 rok- IV kadencja (42)
                2012 rok - IV kadencja (41)
                2011 rok - IV kadencja (42)
                2010 rok- IV kadencja (3)
                2010 rok- III kadencja (36)
                2009 rok - III kadencja (39)
                2008 rok- III kadencja (38)
                2007 rok - III kadencja (36)
                2006 rok - III kadencja (5)
                2006 rok - II kadencja (37)
    Powiatowe jednostki organizacyjne, inspekcje i straże (1)
        Powiatowe jednostki organizacyjne (17)
        Powiatowe inspekcje i straże (5)
        Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych (1)
    Raport o Stanie Powiatu (6)

Starostwo Powiatowe
    Informacje ogólne (1)
    Kierownictwo Starostwa (1)
        Starosta Gostyński (1)
        Wicestarosta Gostyński (1)
        Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego (1)
        Skarbnik Powiatu Gostyńskiego (1)
        Sekretarz Powiatu Gostyńskiego (1)
    Struktura organizacyjna (2)
        Wydział Komunikacji (1)
        Wydział Architektury i Budownictwa (1)
        Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
        Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (1)
        Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (1)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Inwestycji i Dróg (1)
        Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (1)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Finansów (1)
        Audytor wewnętrzny (1)
        Radca prawny (1)
    Dane kontaktowe (1)
    Formularze wniosków (1)
    Nabór pracowników (0)
        Aktualne nabory (2)
        Nabory zakończone (1)
        Regulamin naboru (1)
    Petycje (0)
        Rok 2016 (2)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2017 (2)
        Rok 2018 (4)
        Rok 2019 (6)
        Rok 2020 (6)
        Rok 2021 (2)
        Rok 2022 (3)
        Rok 2023 (3)
        Rok 2024 (1)

Akty prawne
    Statut Powiatu (1)
    Uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego (0)
        VII kadencji (1)
        VI kadencji (0)
            2018-2024 rok (1)
        I-V kadencja (0)
            2018 rok (0)
                XXXVI sesja - 10 stycznia 2018 r. (4)
                XXXVII sesja - 24 stycznia 2018 r. (4)
                XXXVIII sesja - 22 marca 2018 r. (9)
                XXXIX sesja - 12 kwietnia 2018 r. (4)
                XL sesja - 24 maja 2018 r. (9)
                XLI sesja - 21 czerwca 2018 r. (13)
                XLII sesja - 13 września 2018 r. (6)
                XLIV sesja - 18 października 2018 r. (8)
            2017 rok (0)
                XXIII sesja - 12 stycznia 2017 r. (4)
                XXIV sesja - 25 stycznia 2017 r. (7)
                XXV sesja - 30 marca 2017 r. (13)
                XXVI sesja - 4 maja 2017 r. (3)
                XXVII sesja - 22 czerwca 2017 r. (15)
                XXVIII sesja - 10 lipca 2017 r. (2)
                XXIX sesja - 3 sierpnia 2017 r. (3)
                XXX sesja - 23 sierpnia 2017 r. (2)
                XXXI sesja - 31 sierpnia 2017 r. (9)
                XXXII sesja - 28 września 2017 r. (5)
                XXXIII sesja - 21 listopada 2017 r. (2)
                XXXIV sesja - 30 listopada 2017 r. (7)
                XXXV sesja - 14 grudnia 2017 r. (12)
            2016 rok (0)
                XIV sesja - 25 lutego 2016 r. (10)
                XV sesja - 31 marca 2016 r. (15)
                XVI sesja - 28 kwietnia 2016 r. (3)
                XVII sesja - 19 maja 2016 r. (8)
                XVIII sesja - 30 czerwca 2016 r. (10)
                XIX sesja - 17 sierpnia 2016 r. (6)
                XX sesja - 8 września 2016 r. (7)
                XXI sesja - 27 października 2016 r. (8)
                XXII sesja - 15 grudnia 2016 r. (8)
            2015 rok (0)
                IV sesja - 28 stycznia 2015 r. (6)
                V sesja - 26 marca 2015 r. (11)
                VI sesja - 21 maja 2015 r. (8)
                VII sesja - 18 czerwca 2015 r. (9)
                VIII sesja - 21 lipca 2015 r. (4)
                IX sesja - 27 sierpnia 2015 r. (3)
                X sesja - 22 września 2015 r. (6)
                XI sesja - 28 października 2015 r. (4)
                XII sesja - 30 listopada 2015 r. (16)
                XIII sesja - 17 grudnia 2015 r. (5)
            2014 rok (0)
                XXXVII sesja - 23 stycznia 2014 r. (1)
                XXXVIII sesja - 20 lutego 2014 r. (14)
                XXXIX sesja - 27 marca 2014 r. (11)
                XL sesja - 15 maja 2014 r. (4)
                XLI sesja - 30 czerwca 2014 r. (13)
                XLII sesja - 28 sierpnia 2014 r. (5)
                XLIII sesja - 18 września 2014 r. (8)
                XLIV sesja - 15 października 2014 r. (1)
                XLV sesja - 30 października 2014 r. (4)
                I sesja - 1 grudnia 2014 r. (1)
                II sesja - 9 grudnia 2014 r. (13)
                III sesja - 30 grudnia 2014 r. (6)
            2013 rok (0)
                XXV sesja - 31 stycznia 2013 r. (12)
                XXVI sesja - 31 stycznia 2013 r. (5)
                XXVII sesja - 21 marca 2013 r. (17)
                XXVIII sesja - 25 kwietnia 2013 r. (12)
                XXIX sesja - 24 maja 2013 r. (3)
                XXX sesja - 27 czerwca 2013 r. (13)
                XXXI sesja - 29 sierpnia 2013 r. (6)
                XXXII sesja - 24 września 2013 r. (10)
                XXXIII sesja - 9 października 2013 r. (2)
                XXXIV sesja- 30 października 2013 r. (9)
                XXXV sesja - 28 listopada 2013 r. (4)
                XXXVI sesja - 19 grudnia 2013 r. (6)
            2012 rok (0)
                XIV sesja - 2 luty 2012 (13)
                XV sesja- 13 luty 2012 (1)
                XVI sesja- 22 marca 2012 (12)
                XVII sesja- 10 maja 2012 (6)
                XVIII sesja- 28 czerwca 2012 (19)
                XIX sesja- 2 lipca 2012 (1)
                XX sesja- 23 sierpnia 2012 (12)
                XXI sesja- 27 września 2012 (1)
                XXII sesja- 25 października 2012 (9)
                XXIII sesja- 29 listopada 2012 (8)
                XXIV sesja- 18 grudnia 2012 (8)
            2011 rok (0)
                IV sesja- 13 stycznia 2011 rok (7)
                V sesja- 17 lutego 2011 r. (13)
                VI sesja- 31 marca 2011 r. (18)
                VII sesja- 19 maja 2011 r. (14)
                VIII sesja- 16 czerwca 2011 r. (10)
                IX sesja- 25 sierpnia 2011 r. (11)
                X sesja- 29 wrzesnia 2011 r. (4)
                XI sesja- 27 października 2011 r. (8)
                XII sesja- 9 listopada 2011 r. (2)
                XIII sesja- 20 grudnia 2011 r. (9)
            2010 rok (0)
                XXXVII sesja - 11 luty 2010 r. (13)
                XXXVIII sesja - 25 marca 2010 r. (10)
                XXXIX sesja- 20 kwietnia 2010 r. (7)
                XL sesja- 27 maja 2010 r. (3)
                XLI sesja - 24 czerwca 2010 r. (17)
                XLII sesja- 26 sierpnia 2010 r. (9)
                XLIII sesja- 22 września 2010 r. (7)
                XLIV sesja- 28 października 2010 r. (4)
                I sesja- 2 grudnia 2010 r. (3)
                II sesja- 9 grudnia 2010 r. (9)
                III sesja- 28 grudnia 2010 r. (10)
            2009 rok (0)
                XXV sesja- 12 luty 2009 rok (10)
                XXVI sesja- 19 marca 2009 rok (11)
                XXVII sesja- 9 kwietnia 2009 rok (3)
                XXVIII sesja- 25 kwietnia 2009 rok (2)
                XXIX sesja- 30 kwietnia 2009 rok (11)
                XXX sesja- 15 czerwca 2009 rok (12)
                XXXI sesja- 25 lipca 2009 r. (8)
                XXXII sesja- 27 sierpnia 2009 r. (13)
                XXXIII sesja- 24 września 2009 rok (8)
                XXXIV sesja- 29 października 2009 r. (8)
                XXXV sesja- 26 listopada 2009 r. (9)
                XXXVI sesja- 22 grudnia 2009 r. (8)
            2008 rok (0)
                XIV sesja- 14 luty 2008 rok (11)
                XV sesja- 13 marca 2008 rok (16)
                XVI sesja- 24 kwietnia 2008 rok (8)
                XVII sesja- 29 maja 2008 rok (5)
                XVIII sesja- 26 czerwca 2008 rok (11)
                XIX sesja- 28 sierpnia 2008 rok (10)
                XX sesja- 18 września 2008 rok (12)
                XXI sesja- 30 października 2008 rok (8)
                XXIII sesja- 20 listopada 2008 rok (4)
                XXIV sesja - 18 grudnia 2008 rok (6)
            2007 rok (0)
                IV sesja- 1 luty 2007 rok (10)
                V sesja- 15 marca 2007 rok (9)
                VI sesja- 26 kwietnia 2007 rok (15)
                VIII sesja- 28 czerwca 2007 rok (12)
                IX sesja- 9 sierpnia 2007 rok (2)
                X sesja- 20 września 2007 rok (13)
                XI sesja- 18 października 2007 rok (8)
                XII sesja- 29 listopada 2007 rok (7)
                XIII sesja- 20 grudnia 2007 rok (12)
            2006 rok (0)
                XXXIX sesja - 26 styczeń 2006 r. (12)
                XL sesja - 2 marzec 2006 r. (11)
                XLI sesja - 29 marzec 2006 r. (5)
                XLIII sesja - 27 kwiecień 2006 r. (6)
                XLIV sesja - 25 maj 2006 r. (7)
                XLV sesja - 28 czerwiec 2006 r. (29)
                XLVI sesja - 31 sierpnia 2006 r. (10)
                XLVIII sesja - 28 września 2006 r. (8)
                XLIX sesja - 26 października 2006 r. (7)
                I sesja - 27 listopada 2006 r. (5)
                II sesja - 7 grudnia 2006 r. (8)
                III sesja - 28 grudnia 2006 r. (6)
            2005 rok (0)
                XXVI sesja- 3 luty 2005 r. (0)
                    XXVI/188/05- 3 luty 2005 r. (8)
                XXVII sesja- 3 marca 2005 r. (12)
                XXVIII sesja- 28 kwietnia 2005 r. (13)
                XXIX sesja- 2 czerwca 2005 r. (12)
                XXX sesja- 11 czerwca 2005 r. (1)
                XXXI sesja- 30 czerwca 2005 r. (11)
                XXXII sesja- 25 sierpnia 2005 r. (5)
                XXXIV sesja- 28 września 2005 r. (8)
                XXXV sesja- 20 października 2005 r. (2)
                XXXVI sesja- 9 listopada 2005 r. (5)
                XXXVII sesja- 8 grudnia 2005 r. (4)
                XXXVIII sesja- 29 grudnia 2005 r. (9)
            2004 rok (0)
                XVI sesja- 5 luty 2004 r. (7)
    Uchwały Zarządu Powiatu Gostyńskiego (0)
        od roku 2023 (1)
        do roku 2022 (0)
            2022 rok - VI kadencja (0)
                Posiedzenie Nr 127 z dnia 5 stycznia 2022 r. (3)
                Posiedzenie Nr 128 z dnia 13 stycznia 2022 r. (3)
                Posiedzenie Nr 129 z dnia 25 stycznia 2022 r. (9)
                Posieedzenie Nr 130 z dnia 3 lutego 2022 r. (7)
                Posiedzenie Nr 131 z dnia 10 lutego 2022 r. (11)
                Posiedzenie Nr 132 z dnia 16 lutego 2022 r. (1)
                Posiedzenie Nr 133 z dnia 24 lutego 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 134 z dnia 2 marca 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 135 z dnia 14 marca 2022 r. (1)
                Posiedzenie Nr 136 z dnia 16 marca 2022 r. (12)
                Posiedzenie Nr 137 z dnia 24 marca 2022 r. (7)
                Posiedzenia Nr 138 z dnia 31 marca 2022 r. (4)
                Posiedzenie Nr 139 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 140 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (13)
                Posiedzenie Nr 141 z dnia 22 kwietnia 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 142 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (10)
                Posiedzenie Nr 143 z dnia 12 maja 2022 r. (6)
                Posiedzenie Nr 144 z dnia 18 maja 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 145 z dnia 30 maja 2022 r. (6)
                Posiedzenie Nr 146 z dnia 6 czerwca 2022 r. (11)
                Posiedzenie Nr 147 z dnia 23 czerwca 2022 r. (8)
                Posiedzenie Nr 149 z dnia 7 lipca 2022 r. (2)
                Posiedzenie Nr 150 z dnia 14 lipca 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 151 z dnia 4 sierpnia 2022 r. (9)
                Posiedzenia Nr 152 z dnia 11 sierpnia 2022 r. (4)
                Posiedzenie Nr 153 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (8)
                Posiedzenie Nr 154 z dnia 31 sierpnia 2022 r. (2)
                Posiedzenie Nr 155 z dnia 14 września 2022 r. (11)
                Posiedzenie Nr 156 z dnia 21 września 2022 r. (2)
                Posiedzenie Nr 157 z dnia 29 września 2022 r. (9)
                Posiedzenie Nr 158 z dnia 6 października 2022 r. (4)
                Posiedzenie Nr 159 z dnia 17 października 2022 r. (12)
                Posiedzenie Nr 160 z dnia 21 października 2022 r. (2)
                Posiedzenie Nr 161 z dnia 27 października 2022 r. (8)
                Posiedzenie Nr 162 z dnia 3 listopada 2022 r. (5)
                Posiedzenie Nr 163 z dnia 14 listopada 2022 roku (5)
                Posiedzenie Nr 164 z dnia 23 listopada 2022 r. (7)
                Posiedzenie Nr 165 z dnia 30 listopada 2022 r. (6)
                Posiedzenie Nr 166 z dnia 9 grudnia 2022 r. (6)
                Posiedzenie Nr 167 z dnia 15 grudnia 2022 r. (8)
                Posiedzenie Nr 168 z dnia 27 grudnia 2022 r. (13)
                Posiedzenie Nr 169 z dnia 29 grudnia 2022 r. (7)
            2021 rok - VI kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 7 stycznia 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 11 stycznia 2021 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 14 stycznia 2021 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 26 stycznia 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 3 lutego 2021 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 15-16 lutego 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 25 lutego 2021 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 4 marca 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 11 marca 2021 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 18 marca 2021 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 25 marca 2021 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. (2)
                posiedzenie z dnia 14 kwietnia 2021 r. (18)
                Posiedzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 13 maja 2021 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 20 maja 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 27 maja 2021 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 1 czerwca 2021 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 10 czerwca 2021 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 21 czerwca 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 24 czerwca 2021 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 2 lipca 2021 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 21 lipca 2021 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 4 sierpnia 2021 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 12 sierpnia 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 2 września 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 6 września 2021 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 7 września 2021 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 15 września 2021 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 30 września 2021 r. (8)
                Posiedzenia z dnia 11 października 2021 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 13 października 2021 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 21 października 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 8 listopada 2021 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 10 listopada 2021 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 15 listopada 2021 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 25 listopada 2021 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 2 grudnia 2021 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 14 grudnia 2021 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 16 grudnia 2021 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 28 grudnia 2021 r. (8)
            2020 rok - VI kadencja (12)
                Posiedzenie z dnia 9 stycznia 2020 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 5 lutego 2020 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 11 lutego 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 20 lutego 2020 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 5 marca 2020 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 12 marca 2020 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 16 marca 2020 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 18 marca 2020 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 19 marca 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 30 marca 2020 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 16 kwietnia 2020 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 7 maja 2020 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 21 maja 2020 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 9 czerwca 2020 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 22 czerwca 2020 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 1 lipca 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 6 lipca 2020 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 23 lipca 2020 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 27 lipca 2020 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 30 lipca 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 11 września 2020 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 14 września 2020 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 24 września 2020 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 15 października 2020 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 29 października 2020 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 5 listopada 2020 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 10 listopada 2020 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 12 listopada 2020 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 26 listopada 2020 r. (12)
                Posiedzenie z 3 grudnia 2020 r. (16)
                Posiedzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 17 grudnia 2020 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. (5)
            2019 rok - VI kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 18 stycznia 2019 r. (14)
                Posiedzenie z dnia 31 stycznia 2019 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 7 lutego 2019 r. (2)
                Posiedzenia z dnia 14 lutego 2019 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 21 lutego 2019 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 4 marca 2019 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 13 marca 2019 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 20 marca 2019 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 28 marca 2019 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 18 kwietnia 2019 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 6 maja 2019 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 16 maja 2019 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 27 maja 2019 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 30 maja 2019 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 12 czerwca 2019 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 10 lipca 2019 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 22 lipca 2019 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 8 sierpnia 2019 r. (5)
                Posiedzenie z 19 sierpnia 2019 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 6 września 2019 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 10 września 2019 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 27 września 2019 r. (3)
                Posiedzenie z d dnia 3 października 2019 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 22 października 2019 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 31 października 2019 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 17 października 2019 r. (21)
                Posiedzenie z dnia 14 listopada 2019 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 21 listopada 2019 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 27 listopada 2019 r. (17)
                Posiedzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 12 grudnia 2019 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. (9)
            2018 rok - VI kadencja (2)
                Posiedzenie z 27 listopada 2018 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 14 grudnia 2018 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. (9)
            2018 rok - V kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 1 lutego 2018 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 12 lutego 2018 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 13 lutego 2018 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 27 lutego 2018 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 8 marca 2018 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 22 marca 2018 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 5 kwietnia 2018 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 10 kwietnia 2018 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 10 maja 2018 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 24 maja 2018 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 30 maja 2018 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 21 czerwca 2018 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 9 lipca 2018 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 26 lipca 2018 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 13 września 2018 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 27 września 2018 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 4 października 2018 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 18 października 2018 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 25 października 2018 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 14 listopada 2018 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 19 listopada 2018 r. (2)
            2017 rok - V kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 25 stycznia 2017 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 2 lutego 2017 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 8 lutego 2017 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 23 lutego 2017 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 8 marca 2017 r. (16)
                Posiedzenie z dnia 20 marca 2017 r. (19)
                Posiedzenie z dnia 30 marca 2017 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 4 maja 2017 r. (7)
                    Posiedzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (0)
                Posiedzenie z dnia 18 maja 2017 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 26 maja 2017 r (7)
                Posiedzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 7 lipca 2017 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 14 lipca 2017 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 27 lipca 2017 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 31 sierpnia 2017 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 14 września 2017 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 28 września 2017 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 12 października 2017 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 26 października 2017 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 13 listopada 2017 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 16 listopada 2017 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 21 listopada 2017 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 30 listopada 2017 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. (6)
            2016 rok - V kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 13 stycznia 2016 roku (4)
                Posiedzenie z dnia 22 stycznia 2016 roku (4)
                Posiedzenie z dnia 4 lutego 2016 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 12 lutego 2016 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 23 lutego 2016 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 25 lutego 2016 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 10 marca 2016 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 21 marca 2016 r. (16)
                Posiedzenie z dnia 31 marca 2016 r. (18)
                Posiedzenie z dnia 14 kwietnia 2016 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 21 kwietnia 2016r. (8)
                Posiedzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 5 maja 2016 roku (7)
                Posiedzenie z dnia 11 maja 2016 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 19 maja 2016 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 30 maja 2016 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 24 czerwca 2016 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 11 lipca 2016 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 26 lipca 2016 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 4 sierpnia 2016 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 25 sierpnia 2016 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 8 września 2016 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 19 września 2016 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 29 września 2016 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 6 października 2016 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 17 października 2016 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 27 października 2016 r. (7)
                posiedzenie z dnia 10 listopada 2016 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 23 listopada 2016 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. (1)
            2015 rok - V kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 15 stycznia 2015 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 26 stycznia 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 2 lutego 2015 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 18 lutego 2015 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 5 marca 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 11 marca 2015 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 26 marca 2015 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 2 kwietnia 2015 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 8 kwietnia 2015 r. (0)
                Posiedzenie z dnia 16 kwietnia 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 24 kwietnia 2015 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 4 maja 2015 r. (3)
                Posiedzenie dnia 11 maja 2015 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 21 maja 2015 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 28 maja 2015 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 24 czerwca 2015 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 26 czerwca 2015 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 14 lipca 2015 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 21 lipca 2015 r. (11)
                Posiedzenie Zarządu 5 sierpnia 2015 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 14 sierpnia 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 9 września 2015 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 22 września 2015 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 5 października 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 16 października 2015 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 21 października 2015 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 28 października 2015 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 5 listopada 2015 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 12 listopada 2015 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 26 listopada 2015 r. (0)
                Posiedzenie z dnia 30 listopada 2015 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 8 grudnia 2015 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. (1)
            2014 rok - V kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 22 grudnia 2014 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. (3)
            2014 rok - IV kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 23 stycznia 2014 r (7)
                Posiedzenie z dnia 30 stycznia 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 6 lutego 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 13 lutego 2014 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 20 lutego 2014 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 27 lutego 2014 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 13 marca 2014 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 21 marca 2013 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 27 marca 2014 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 13 maja 2014 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 22 maja 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 27 maja 2014 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 4 czerwca 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. (16)
                Posiedzenie z dnia 30 czerwca 2014 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 10 lipca 2014 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 24 lipca 2014 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. (11)
                Posiedzenien z dnia 28 sierpnia 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 8 wrzesnia 2014 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 18 września 2014 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 25 września 2014 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 2 października 2014 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 15 października 2014 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 21 października 2014 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 30 października 2014 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 13 listopada 2014 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 27 listopada 2014 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 2 grudnia 2014 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 4 grudnia 2014 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. (0)
            2013 rok- IV kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 3 stycznia 2013 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 17 stycznia 2013 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 24 stycznia 2013 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 7 lutego 2013 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 14 lutego 2013 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 21 lutego 2013 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 28 lutego 2013 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 11 marca 2013 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 21 marca 2013 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 28 marca 2013 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 4 kwietnia 2013 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. (17)
                Posiedzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 25 kwietnia 2013 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 8 maja 2013 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 15 maja 2013 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 24 maja 2013 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 29 maja 2013 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 12 czerwca 2013 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 10 lipca 2013 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 18 lipca 2013 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 25 lipca 2013 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 5 sierpnia 2013 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 29 sierpnia 2013 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 9 września 2013 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 16 września 2013 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 23 września 2013 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 3 października 2013 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 16 października 2013 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 30 października 2013 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 6 listopada 2013 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 14 listopada 2013 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 21 listopada 2013 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 28 listopada 2013 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 5 grudnia 2013 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 27 grudnia 2013 r. (2)
            2012 rok- IV kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 19 stycznia 2012 r. (19)
                Posiedzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 2 lutego 2012 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 7 lutego 2012 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 13 lutego 2012 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 27 lutego 2012 r. (14)
                Posiedzenie z dnia 8 marca 2012 r. (20)
                Posiedzenie z dnia 19 marca 2012 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 22 marca 2012 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 29 marca 2012 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 11 kwietnia 2012 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. (17)
                Posiedzenie z dnia 10 maja 2012 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 17 maja 2012 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 23 maja 2012 r. (4)
                Posiedzenie z dnia 31 maja 2012 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 28 czerwca 2012 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 2 lipca 2012 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 12 lipca 2012 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 16 lipca 2012 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 26 lipca 2012 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. (18)
                Posiedzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 14 września 2012 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 24 września 2012 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 27 września 2012 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 3 października 2012 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 11 października 2012 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 18 października 2012 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 25 października 2012 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 31 października 2012 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 8 listopada 2012 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 14 listopada 2012 r. (16)
                Posiedzenie z dnia 29 listopada 2012 r. (18)
                Posiedzenie z dnia 7 grudnia 2012 r. (16)
                Posiedzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. (15)
                Posiedzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. (10)
            2011 rok - IV kadencja (0)
                Posiedzenie z dnia 3 stycznia 2011 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 13 stycznia 2011 r. (11)
                Posiedzenie z dnia 26 stycznia 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 7 lutego 2011 r. (18)
                Posiedzenie z dnia 17 lutego 2011 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 25 lutego 2011 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 3 marca 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 18 marca 2011 r. (21)
                Posiedzenie z dnia 28 marca 2011 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 31 marca 2011 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 7 kwietnia 2011 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 12 kwietnia 2011 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (12)
                Posiedzenie z dnia 5 maja 2011 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 12 maja 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 20 maja 2011 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 26 maja 2011 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 9 czerwca 2011 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 16 czerwca 2011 r. (2)
                Posiedzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. (3)
                Posiedzenie z dnia 14 lipca 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 29 lipca 2011 r. (10)
                Posiedzenie z dnia 4 sierpnia 2011 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. (14)
                Posiedzenie z dnia 24 sierpnia 2011 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 2 września 2011 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 8 września 2011 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 15 września 2011 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 29 września 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 7 października 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 14 października 2011 r. (13)
                Posiedzenie z dnia 27 października 2011 r. (8)
                Posiedzenie z dnia 3 listopada 2011 r. (1)
                Posiedzenie z dnia 9 listopada 2011 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 17 listopada 2011 r. (5)
                Posiedzenie z dnia 25 listopada 2011 r. (7)
                Posiedzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. (9)
                Posiedzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. (6)
                Posiedzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. (8)
                Posiedzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. (8)
            2010 rok - IV kadencja (0)
                Posiedzenie 1 z 10 grudnia 2010 r. (3)
                Posiedzenie 2 z 16 grudnia 2010 r. (15)
                Posiedzenie 3 z 28 i 29 grudnia 2010 r. (6)
            2010 rok - III kadencja (0)
                Posiedzenie z 13 stycznia 2010 r. (13)
                Posiedzenie z 29 stycznia 2010 r. (20)
                Posiedzenie z 11 lutego 2010 r. (8)
                Posiedzenie z 25 lutego 2010 r. (12)
                Posiedzenie z 3 marca 2010 r. (2)
                Posiedzenie z 11 marca 2010 r. (11)
                Posiedzenie z 19 marca 2010 r. (7)
                Posiedzenie z 25 marca 2010 r. (6)
                Posiedzenie z 8 kwietnia 2010 r. (9)
                Posiedzenie z 15 kwietnia 2010 r. (3)
                Posiedzenie z 20 kwietnia 2010 r. (2)
                Posiedzenie z 28 kwietnia 2010 r. (8)
                Posiedzenie z 13 maja 2010 r. (10)
                Posiedzenie z 27 maja 2010 r. (11)
                Posiedzenie z 8 czerwca 2010 r. (12)
                Posiedzenie z 24 czerwca 2010 r. (12)
                Posiedzenie z 1 lipca 2010 r. (1)
                Posiedzenie z 7 lipca 2010 r. (6)
                Posiedzenie z 15 lipca 2010 r. (8)
                Posiedzenie z 29 lipca 2010 r. (4)
                Posiedzenie z 12 sierpnia 2010 r. (13)
                Posiedzenie z 26 sierpnia 2010 r. (9)
                Posiedzenie z 2 września 2010 r. (1)
                Posiedzenie z 9 września 2010 r. (11)
                Posiedzenie z 21 września 2010 r. (1)
                Posiedzenie z 22 września 2010 r. (13)
                Posiedzenie z 30 września 2010 r. (11)
                Posiedzenie z 7 października 2010 r. (1)
                Posiedzenie z 18 października 2010 r. (17)
                Posiedzenie z 28 października 2010 r. (8)
                Posiedzenie z 9 listopada 2010 r. (8)
                Posiedzenie z 12 listopada 2010 r. (1)
                Posiedzenie z 17 listopada 2010 r. (3)
                Posiedzenie z 29 listopada 2010 r. (7)
                Posiedzenie z 7 grudnia 2010 r. (4)
            2009 rok - III kadencja (0)
                Posiedzenie z 15 stycznia 2009 r. (5)
                Posiedzenie z 22 stycznia 2009 r. (3)
                Posiedzenie z 2 lutego 2009 r. (13)
                Posiedzenie z 11 lutego 2009 r. (7)
                Posiedzenie z 27 lutego 2009 r. (3)
                Posiedzenie z 9 marca 2009 r. (15)
                Posiedzenie z 19 marca 2009 r. (13)
                Posiedzenie z 6 kwietnia 2009 r. (16)
                Posiedzenie z 9 kwietnia 2009 r. (2)
                Posiedzenie z 16 kwietnia 2009 r. (14)
                Posiedzenie z 25 kwietnia 2009 r. (4)
                Posiedzenie z 28 kwietnia 2009 r. (4)
                Posiedzenie z 30 kwietnia 2009 r. (3)
                Posiedzenie z 6 maja 2009 r. (7)
                Posiedzenie z 14 maja 2009 r (3)
                Posiedzenie z 28 maja 2009 r. (20)
                Posiedzenie z 4 czerwca 2009 r. (6)
                Posiedzenie z 15 czerwca 2009 r. (11)
                Posiedzenie z 29,30 czerwca 2009 r. (12)
                Posiedzenie z 14 lipca 2009 r. (6)
                Posiedzenie z 23 lipca 2009 r. (7)
                Posiedzenie z 24 lipca 2009 r. (2)
                Posiedzenie z 29 lipca 2009 r. (1)
                Posiedzenie z 6 sierpnia 2009 r. (7)
                Posiedzenie z 17 sierpnia 2009 r. (18)
                Posiedzenie z 27 sierpnia 2009 r. (9)
                Posiedzenie z 9 września 2009 r. (11)
                Posiedzenie z 24 września 2009 r. (9)
                Posiedzenie z 8 października 2009 r. (7)
                Posiedzenie z 19 października 2009 r. (13)
                Posiedzenie z 29 października 2009 r. (11)
                Posiedzenie z 16 listopada 2009 r. (22)
                Posiedzenie z 26 listopada 2009 r. (11)
                Posiedzenie z 3 grudnia 2009 r. (4)
                Posiedzenie z 10 grudnia 2009 r. (29)
                Posiedzenie z 22 grudnia 2009 r. (11)
                Posiedzenie z 28 grudnia 2009 r. (6)
            2008 rok- III kadencja (0)
                Posiedzenie z 10 stycznia 2008 r. (5)
                Posiedzenie z 17 stycznia 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 25 stycznia 2008 r. (5)
                Posiedzenie z 4 lutego 2008 r. (6)
                Posiedzenie z 14 lutego 2008 r. (11)
                Posiedzenie z 3 marca 2008 r. (17)
                Posiedzenie z 13 marca 2008 r. (10)
                Posiedzenie z 18 marca 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 3 kwietnia 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 14 kwietnia 2008 r. (14)
                Posiedzenie z 24 kwietnia 2008 r. (9)
                Posiedzenie z 8 maja 2008 r. (7)
                Posiedzenie z 15 maja 2008 r. (5)
                Posiedzenie z 29 maja 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 5 czerwca 2008 r. (5)
                Posiedzenie z 16 czerwca 2008 r. (15)
                Posiedzenia z 26 czerwca 2008 r. (10)
                Posiedzenie z 3 lipca 2008 r. (11)
                Posiedzenie z 17 lipca 2008 r. (5)
                Posiedzenie z 6 sierpnia 2008 r. (12)
                Posiedzenie z 18 sierpnia 2008 r. (20)
                Posiedzenie z 9 września 2008 r. (15)
                Posiedzenie z 28 sierpnia 2008 r. (5)
                Posiedzenie z 3 września 2008 r. (6)
                Posiedzenie z 18 września 2008 r. (10)
                Posiedzenie z 2 października 2008 r. (10)
                Posiedzenie z 8 października 2008 r. (3)
                Posiedzenie z 21 października 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 30 października 2008 r. (10)
                Posiedzenie z 6 listopada 2008 r. (1)
                Posiedzenie z 13 listopada 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 18 listopada 2008 r. (2)
                Posiedzenie z 20 listopada 2008 r. (8)
                Posiedzenie z 2 grudnia 2008 r. (3)
                Posiedzenie z 8 grudnia 2008 r. (12)
                Posiedzenie z 18 grudnia 2008 r. (11)
                Posiedzenie z 29-30 grudnia 2008 r. (9)
            2007 rok - III kadencja (0)
                Posiedzenie z 4 stycznia 2007 r. (1)
                Posiedzenie z 11 stycznia 2007 r. (6)
                Posiedzenie z 18 stycznia 2007r. (10)
                Posiedzenie z 31 stycznia 2007 r. (6)
                Posiedzenie z 8 lutego 2007 r. (6)
                Posiedzenie z 15 lutego 2007 r. (3)
                Posiedzenie z 22 lutego 2007 r. (5)
                Posiedzenie z 1 marca 2007 r. (9)
                Posiedzenie z 15 marca 2007 r. (11)
                Posiedzenie z 22 marca 2007 r. (4)
                Posiedzenie z 29 marca 2007 r. (7)
                Posiedzenie z 12 kwietnia 2007 r. (12)
                Posiedzenie z 26 kwietnia 2007 r. (5)
                Posiedzenie z 10 maja 2007 r. (7)
                Posiedzenie z 17 maja 2007 r. (7)
                Posiedzenie z 4 czerwca 2007 r. (14)
                Posiedzenie z 15 czerwca 2007 r. (17)
                Posiedzenie z 21 czerwca 2007 r. (1)
                Posiedzenie z 28 czerwca 2007 r. (12)
                Posiedzenie z 12 lipca 2007 r. (8)
                Posiedzenie z 26 lipca 2007 r. (8)
                Posiedzenie z 9 sierpnia 2007 r. (8)
                Posiedzenie z 23 sierpnia 2007 r. (5)
                Posiedzenie z 30 sierpnia 2007 r. (11)
                Posiedzenie z 6 września 2007 r. (16)
                Posiedzenie z 20 września 2007 r. (6)
                Posiedzenie z 27 września 2007 r. (8)
                Posiedzenie z 9 października 2007 r. (11)
                Posiedzenie z 18 października 2007 r. (11)
                Posiedzenie z 25 października 2007 r. (9)
                Posiedzenie z 6 listopada 2007 r. (8)
                Posiedzenie z 12 -15 listopada 2007 r. (8)
                Posiedzenie z 29 listopada 2007 r. (20)
                Posiedzenie z 10 grudnia 2007 r. (20)
                Posiedzenie z 20- 21 grudnia 2007 r. (13)
            2006 rok - III kadencja (0)
                Posiedzenie z 29 listopada 2006r. (2)
                Posiedzenie z 7 grudnia 2006r. (12)
                Posiedzenie z 14 grudnia 2006r. (11)
                Posiedzenie z 21 grudnia 2006r. (7)
                Posiedzenie z 28 grudnia 2006r. (10)
            2006 rok - II kadencja (0)
                116 posiedzenie - 6 styczeń 2006 r. (9)
                117 posiedzenie - 13 styczeń 2006 r. (9)
                118 posiedzenie - 20 styczeń 2006 r. (4)
                119 posiedzenie - 26 styczeń 2006 r. (9)
                120 posiedzenie - 3 luty 2006 r. (9)
                121 posiedzenie - 10 luty 2006 r. (3)
                122 posiedzenie - 20 luty 2006 r. (6)
                123 posiedzenie - 27 luty 2006 r. (4)
                124 posiedzenie - 2 marzec 2006 r. (7)
                125 posiedzenie - 13 marzec 2006 r. (3)
                126 posiedzenie - 20 marzec 2006 r. (8)
                134 posiedzenie - 6 czerwiec 2006 r. (0)
                135 posiedzenie - 19 czerwiec 2006 r. (0)
                136 posiedzenie - 28 czerwiec 2006 r. (6)
                137 posiedzenie - 11 lipciec 2006 r. (0)
                138 posiedzenie - 25 lipiec 2006 r. (5)
                139 posiedzenie - 4 sierpień 2006 r. (6)
                140 posiedzenie - 21 sierpień 2006 r. (10)
                141 posiedzenie - 31 sierpnia 2006 (8)
                142 posiedzenie - 11 września 2006 (6)
                143 posiedzenie - 18 września 2006 (9)
                145 posiedzenie - 6 października 2006 r. (9)
                146 posiedzenie - 16 października 2006 r. (5)
                147 posiedzenie - 23 października 2006 r. (3)
                148 posiedzenie - 26 października 2006 r. (15)
                149 posiedzenie - 6 listopada 2006 r. (9)
    Zarządzenia Starosty Gostyńskiego (0)
        Zarządzenia Starosty od 2022 roku (1)
        Zarządzenia Starosty Gostyńskiego do 2021 roku (0)
            Zarządzenia Starosty - 2021 rok (122)
            Zarządzenia Starosty - 2020 rok (83)
            Zarządzenia Starosty - 2019 rok (73)
            Zarządzenia Starosty - 2018 rok (99)
            Zarządzenia Starosty - 2017 rok (118)
            Zarządzenia Starosty - 2016 rok (80)
            Zarządzenie Starosty - 2015 rok (85)
            Zarządzenia Starosty - 2014 rok (76)
            Zarządzenia Starosty - 2013 rok (98)
            Zarządzenia Starosty - 2012 rok (66)
            Zarządzenia Starosty - 2011 rok (74)
            Zarządzenia Starosty - 2010 rok (64)
            Zarządzenia Starosty - 2009 rok (61)
            Zarządzenia Starosty - 2008 rok (66)
            Zarządzenia Starosty - 2007 rok (77)
            Zarządzenia Starosty - 2006 rok (66)
    Źródła prawa (1)

Niedpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja (17)

Przetargi, zamówienia publiczne
    Zamówienia publiczne (0)
        Platforma zakupowa ważne! (1)
        Zamówienia publiczne do roku 2021 (0)
            Ogłoszenia o przetargach (0)
            Ogłoszenia o przetargach (1)
            Wyniki przetargu (0)
                2020 rok (24)
                2019 rok (21)
                2018 rok (23)
                2017 rok (27)
                2016 rok (20)
                2015 rok (16)
                2014 rok (14)
                2013 rok (11)
                2012 rok (7)
                2011 rok (10)
                2010 rok (8)
                2009 rok (7)
                2008 rok (12)
                2007 rok (8)
                2006 rok (6)
            Ogłoszenia o zawartych umowach (0)
                2007 rok (2)
                2006 rok (5)
                2008 rok (0)
            Umowy (0)
                2015 rok (4)
                2014 rok (12)
                2013 rok (10)
                2012 rok (5)
                2011 rok (6)
                2010 rok (6)
                2009 rok (6)
                2008 rok (9)
                2007 rok (8)
            Archiwum zamówień (0)
                2021 rok (32)
                2020 rok (30)
                2019 rok (24)
                2018 rok (26)
                2017 rok (32)
                2016 rok (19)
                2015 rok (17)
                2014 rok (14)
                2013 rok (11)
                2012 rok (7)
                2011 rok (10)
                2010 rok (7)
                2009 rok (8)
                2008 rok (12)
                2007 rok (8)
                2006 rok (7)
        Plan postepowań o udzielenie zamówień (0)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2020 (2)
            Rok 2021 (8)
            Rok 2022 (7)
            Rok 2023 (10)
            Rok 2024 (4)
    Gosp. nieruchomościami (0)
        Aktualne ogłoszenia (7)
        Archiwum ogłoszeń (0)
            2024 rok (5)
            2023 rok (20)
            2022 rok (21)
            2021 rok (22)
            2020 rok (15)
            2019 rok (6)
            2018 rok (8)
            2017 rok (27)
            2016 rok (21)
            2015 rok (14)
            2014 rok (21)
            2013 rok (28)
            2012 rok (13)
            2011 rok (23)
            2010 rok (16)
            2009 rok (10)
            2008 rok (3)
            2007 rok (11)

Budżet i mienie Powiatu
    WPF (7)
    Budżet Powiatu (0)
        Wykonanie budżetu (0)
            Informacje z wykonania budżetu powiatu (19)
            Informacje kwartalne z wykonania budżetu (16)
            Sprawozdania budżetowe (17)
            Sprawozdania finansowe (6)
        Budżet Powiatu (15)
    Opinie RIO (17)
    Mienie Powiatu (1)
    Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (19)

Biuro Rzeczy Znalezionych
    Biuro Rzeczy Znalezionych - informacje (1)

Przewozy pasażerskie
    Przewozy pasażerskie (1)

Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje
    Obwieszczenia Starosty Gostyńskiego (0)
        2024 rok (2)
        2023 rok (18)
        2022 rok (28)
        2021 rok (50)
        2020 rok (38)
        2019 rok (35)
        2018 rok (34)
        2017 rok (39)
        2016 rok (55)
        2015 rok (8)
        2014 rok (11)
        2013 rok (2)
    Informacja o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (0)
        2023 rok (0)
        Archiwum informacji (0)
            2024 rok (1)
            2023 rok (1)
            2022 rok (3)
            2021 rok (5)
            2020 rok (9)
            2019 rok (11)
            2018 rok (0)
            2017 rok (60)
            2016 rok (34)
            2015 rok (43)
            2014 rok (42)
            2013 rok (33)
            2012 rok (15)
    Pozwolenia zintegrowane (0)
        Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu (8)
        GLOSS B-INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krobska Szosa 9, 64-125 Poniec (5)
        Frost&Meat by Mróz sp. z o.o., ul. Gostyńska Szosa 29a, 64-125 Poniec (2)
        Pfeifer & Langen Polska S.A. ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń - Cukrownia Gostyń (7)
        Pudliszki sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia (5)
        Ardagh Glass S.A. ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń (9)
    Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia (0)
        Gmina Gostyń (0)
            45004 (65004N!) PLS_GOSTYN_3MAJA, OS.KONST.3.MAJA, ul. Górna 10 (3)
            GOS3131, dz. nr 74/4 Szczodrochowo (2)
            GOS3004, dz. nr 2629, ul. Leszczyńska, Gostyń (4)
            4500 (65141N!) PLS_GOSTYN_WROCŁAWSKA, ( ul. Wrocławskiej 178a ) (2)
            45040 (65040N!) PLS_GOSTYN_PRZYFARZE, (w Gostyń ul. Przy Farze 2) (1)
            GOS3001, ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń (1)
            GOS3006, dz. nr 182/3, Czachorowo (3)
            5551 (65551N!) GOSTYŃ NIESTRAWSKIEGO (PLS_GOSTYN_NIESTRAWSKIEGO), (ul. Hipolita Niestrawskiego 1) (1)
            44943 (65224N!) ul. Starogostyńska 2, Gostyń (1)
            2824 (65506N!) ul. Fabryczna 2, Gostyń (2)
            GOS3009, ul. Hipolita Niestrawskiego na dz. nr 1/53, Gostyń (1)
            GOS3003, ul. Starogostyńska 10, Gostyń (2)
            44676 (65195N!) PLS_GOSTYN_DALESZYN, Daleszyn dz.457 (1)
        Gmina Borek Wlkp. (0)
            GOS 3031 dz. nr 677/4 Borek Wlkp (1)
            2470 (65505N!) D34 BOREK WLKP. (PLS_BOREKWIEL_CENTRUM), Borek Wlkp., ul. Sienkiewicza 33 (2)
            BT32720 STRUMIANY (ERA) , dz. nr 267, Strumiany (1)
        Gmina Krobia (0)
            instalacja SLR DOMACHOWO na działce 98/4 Domachowo (3)
            instalacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Krobia-Gostyń/Pępowo i GPZ Krobia (1)
            45015 DOMACHOWO dz nr 98/3 98/5 Domachowo (1)
            65196(65196N!) LEMANS VIRTELA PUDLISZKI KROBIA (PLS_KROBIA_PUDLISZKI7), dz. nr 313/6 obręb Pudliszki (1)
            BT32910 DOMACHOWO - Domachowo na dz. 98/3 i 98/5. (1)
            4824(65517N!) KROBIA (PLS_KROBIA_KROBIA) - Krobia, ul. Poniecka 7 (2)
            BT33537 KROBIA_KNS - Krobia dz. nr 1633/3, ul. Poniecka, (1)
            GOS3111, Domachowo, na dz. nr 98/3 (1)
            GOS3041 Krobia, ul. Biskupiańska 3. (2)
            GOS3042 Krobia ul. Powstańców Wielkopolskich, działka nr 2080/14 (2)
            1289 (65511N!) DOMACHOWO (PLS_KROBIA_DOMACHOWO), Domachowo, dz.. 98/ 3 i 98/5. (1)
        Gmina Pępowo (0)
            BT30647 Pępowo, ul. Powstańców Wlkp. 40. (1)
            GOS3071, Pępowo, ul. Kobylińska, dz. nr 121/9 (1)
        Gmina Poniec (0)
            BT 32930 PONIEC_CENTRUM (ERA), ul. Gostyńska Szosa 29, Poniec (1)
            GOS 3051, dz. nr 812/2, Poniec (2)
            GOS3101, dz. nr 124, Łęka Mała (2)
            BT33731 PONIEC, ul. Krobska Szosa 31 (1)
            BT33571 PONIEC_POLUDNIE, ul. Krobska Szosa 9, Poniec (2)
        Gmina Piaski (0)
            BT 32651 PIASKI, ul. Warszawska 63, Piaski (3)
            GOS3021, ul. Gostyńska 11, dz. nr 852, Piaski (4)
            jako 44654 (65177N!) PLS_PIASKI_WSCHODPLUS, ul. Warszawska 63, Piaski (1)
            5037 (64037N!) ul. 6 Stycznia 1, Piaski (1)
            GOS3121, dz. ewid. nr 456 obręb Szelejewo Pierwsze (2)
            65034 (65034N!) PLS_PIASKI_PIASKIMAR1 (PLS_PIASKI_PIASKIMAR1), os. Marysin 1, Piaski (1)
            GOS 3023 Godurowo, dz. nr 73/2 (1)
        Gmina Pogorzela (0)
            GOS3062 dz.nr 48/24 Pogorzela (4)
            GOS3061, Pogorzela, ul. Armii Poznań 5 (2)
            BT 33765 POPGORZELA, ul. Wiosny Ludów 28 (2)
            5789 (65529N!) POGORZELA Pogorzela, ul. Gostyńska 10 (1)
            45018 (65018N!), Pogorzela ul. Gostyńska dz. ewid. nr 1570/12 (1)
    Analiza zdawalności na prawo jazdy (18)
    Konsultacje społeczne (8)
    Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (0)
        2023 rok (8)
    Ogłoszenia pozostałe (0)
        Archiwum ogłoszeń (1)
            2021 rok (6)
            2020 rok (9)
            2019 rok (3)
            2018 rok (3)
            2017 rok (5)
            2016 rok (5)
            2015 rok (4)
            2014 rok (5)
            2012 rok (6)
            2011 rok (2)
            2010 rok (1)
            2022 rok (10)
            2022 rok (1)
        2023 rok (11)
        2024 rok (5)

Organizacje pozarządowe
    Program współpracy (0)
        na 2024 rok (3)
        na 2023 rok (4)
        na 2022 rok (3)
        na 2021 rok (4)
        na 2020 rok (2)
        na 2019 rok (1)
    Otwarte konkursy ofert (0)
        2024 rok (6)
        2023 rok (5)
        Archiwum ogłoszeń (0)
            2020 rok (9)
            2019 rok (8)
            2018 rok (10)
            2017 rok (9)
            2016 rok (6)
            2015 rok (12)
            2014 rok (8)
            2013 rok (17)
            2012 rok (4)
            2011 rok (8)
            2010 rok (4)
            2009 rok (6)
            2008 rok (10)
            2022 rok (5)
            2007 rok (11)
            2006 rok (2)
            2021 rok (5)
    Małe granty (2)
        2021 rok (14)
        2022 rok (5)
        2023 rok (13)
        2024 rok (8)
    Wykaz organizacji (4)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenie o stanie majatkowym Radnych Rady Powiatu Gostyńskiego (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2018 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (3)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2019 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2020 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2021 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2022 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2023 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (2)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2024 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (3)
    Oświadczenia o stanie majątkowym członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, pracowników Starostwa wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2018 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (3)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2019 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2020 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2021 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2022 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (2)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2023 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (2)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2024 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (2)
    Oświadczenia o stanie majątkowym kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty, zatrudnionych w jednostkach podległych. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2018 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2019 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (0)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2020 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2021 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2022 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (2)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2023 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (2)
        Oświadczenia majątkowe składane w 2024 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (2)

Rejestry i ewidencje
    Wydział Komunikacji i Dróg (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (1)
        Zgłoszenia budowy (4)
    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (1)
    Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (1)
    Wydział Finansów (1)
    Wydział Organizacyjny (1)
    Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
    Inspektor Ochrony Danych (1)

Udostępnianie informacji publicznej
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)

RODO
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Ochrona danych osobowych (0)
        Dostęp do danych osobowych (1)
        Sprostowanie danych osobowych (1)
        Usunięcie danych osobowych (1)
    Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym (1)

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
    O nas - tekst łatwy do czytania (ETR) (1)
    Zapewnienie dostępności (3)
    Pies asystujący (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)
    Dostępna przestrzeń publiczna (1)

Zawodowa działalność lobbingowa
    Informacja o działalności lobbingowej (1)
    Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (2)

Cyberbezpieczeństwo
    Informacja w sprawie cyberbezpieczeństwa (1)
    Stopień alarmowy (1)

Wybory samorządowe
    Wybory samorządowe w 2024 roku (2)
        Informacje dotyczące umieszczenia materiału wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej (1)
        Okręgi wyborcze (5)
        Komisje wyborcze (2)
    Wybory samorządowe w 2018 roku (5)
    Wybory samorządowe w 2014 roku (5)
    Wybory samorządowe w 2010 roku (3)
    Wybory samorządowe w 2006 roku (1)

Redakcja BIP
    Instrukcja obsługi (1)
    Przydatne pliki (1)
    Redakcja Biuletynu (1)

2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij