Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Wydziale:

1) Rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

2) Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

3) Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

4) Ewidencja instruktorów nauki jazdy,

5) Ewidencja diagnostów,

6) Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

7) Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

8) Rejestr zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób,

9) Ewidencja pojazdów - gromadzenie danych,

10) Ewidencja kierowców - gromadzenie danych,

11) Ewidencja wykładowców,

12) Ewidencja wydanych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

13) Rejestr druków ścisłego zarachowania,

14) Ewidencja dróg i mostów,

15) Rejestr zezwoleń na pojazdy ponadnormatywne.