Wydział Finansów

e-mail: finanse [at] powiat.gostyn.pl

 

Hanna Żyto

Naczelnik Wydziału

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

tel: +48 65 575 25 23

e-mail:  finanse [at] powiat.gostyn.pl

 

Katarzyna Ratajczak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

tel: +48 65 575 25 24

 

Julita Walczak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

tel: +48 65 575 25 24

 

Izabela Adamczyk

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 27

tel: +48 65 575 25 11

 

Joanna Czakańska

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 27

tel: +48 65 575 25 11

 

Paulina Dudek

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 27

tel: +48 65 575 25 11

 

 

Kompetencje wydziału:

Wydział Finansów - „FN” - prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu bu­dżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, spo­rządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych oraz sporządza analizy z realizacji budżetu na potrzeby organów powiatu.