Wydział  Komunikacji i Dróg

Załatw sprawę !!!

 

Jerzy Ptak

Naczelnik Wydziału

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 4

tel: +48 65 575 25 33

e-mail: jptak [at] powiat.gostyn.pl

 

referat ds. komunikacji

e-mail: pojazd [at] powiat.gostyn.pl

Hanna Grześkowiak

Specjalista ds. komunikacji

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 32

 

rejestracja pojazdów

Danuta Czabajska

Inspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 32

 

Barbara Wiśniewska

Inspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 32

 

Ewelina Michalska

Inspektor

Siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 32

 

Aleksandra Smektała

Młodszy referent

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 32

 

Małgorzata Nowak

Podinspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 32

 

Iwona Peplińska

Podinspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel: +48 65 575 25 31

 

Włodzimierz Foks

Inspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  1

tel. +48 65 575 25 31

 

wydawanie dowodów rejestracyjnych

Hanna Zawada

Młodszy referent

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 5

tel: +48 65 575 25 50

 

Daria Schoenfelder

Młodszy referent

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr  5

tel: +48 65 575 25 50

 

prawo jazdy

Monika Piętak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 3

tel:  +48 65 575 25 34

 

Anna Kaniewska

Inspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 3

tel: +48 65 575 25 34

 

wydawanie zezwoleń dla przewozów drogowych

e-mail: komunikacja [at] powiat.gostyn.pl

Agata Kluczyk

Inspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 6

tel: +48 65 575 25 41

 

Magdalena Maćkowiak

Podinspektor

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 6

tel. +48 65 575 25 41

 

referat ds. dróg

Tomasz Langner

Główny specjalista ds. zarządzania drogami

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 308

tel: +48 65 572 37 96

 

Piotr Kaczor

Specjalista ds. uzgodnień i zajęcia pasa drogowego

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 308

tel: +48 65 575 19 65

e-mail: pkaczor [at] powiat.gostyn.pl

 

Patrycja Biderman

Referent ds. ewidencji dróg i mostów

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 308

tel: +48 65 575 19 65

e-mail: pbiderman [at] powiat.gostyn.pl

 

Aleksandra Rybarczyk

Podinspektor ds. administracji i zamówień publicznych

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 308

tel: +48 65 572 37 96

e-mail:  drogi [at] powiat.gostyn.pl

 

Adam Dułacz

Rzemieślnik - specjalista

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 308

 

Kompetencje wydziału:

Wydział Komunikacji i Dróg - „KD” - prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zajmuje się stacjami kontroli pojazdów i zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób.  Zarządza drogami powiatowymi poprzez opracowanie zadań projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów planów finansowych budowy, a także zajmuje się utrzymaniem i ochroną dróg oraz obiektów mostowych, utrzymywaniem nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.