Wydział Oświaty i  Spraw Społecznych

 

Załatw sprawę !!!

Marek Smektała

Naczelnik Wydziału

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 29

tel: +48 65 575 25 44

e-mail: oswiata [at] powiat.gostyn.pl

 

Bartosz Kusz

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 29

tel: +48 65 575 25 51

e-mail: bkusz [at] powiat.gostyn.pl

 

Agnieszka Krystkowiak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 29

tel. +48 65 575 25 51

e-mail: akrystkowiak [at] powiat.gostyn.pl

 

Joanna Bilińska

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 28

tel: +48 65 575 25 43

e-mail: oswiata [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje wydziału:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu zajmuje się sprawami związanymi z prowadzeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Gostyńskiego, sprawami oświatowymi będącymi w kompetencji powiatu, sprawami kultury i ochrony zdrowia określonymi w ustawach jako zadania powiatu oraz sprawami obywatelskimi m.in. związanymi z  przygotowywaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.