Wydział  Zarządzania i Inwestycji

 

Maciej Kaźmierczak

Naczelnik Wydziału

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 34 a

tel: +48 65 575 25 28

email: iso [at] powiat.gostyn.pl

 

referat ds. zarządzania

Karolina Niedziela

Główny specjalista ds. kadrowych

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 34

tel: +48 65 575 25 29

email: kadry [at] powiat.gostyn.pl

 

referat ds. informatyzacji

Artur Rogala

Zastępca naczelnika wydziału

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30 d

tel: +48 65 575 31 66

email: arogala [at] powiat.gostyn.pl

 

Sebastian Wawrzyniak

Informatyk

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30 d

tel: +48 65 575 31 66

email: swawrzyniak [at] powiat.gostyn.pl

 

referat ds. organizacyjno - technicznych

Aneta Kordek 

kancelista

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30 f

tel: +48 65 575 25 52

email: zarzadzanie [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje wydziału:

Wydział Zarządzania i Inwestycji - „WZI” - zapewnia sprawną organizację pracy i funkcjonowanie Starostwa, wyznacza cele i ustala mierniki ich realizacji, wykonuje zadania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ochronę danych osobowych, zajmuje się administrowaniem i utrzymaniem budynków, wykonuje zadania z zakresu obsługi informatycznej, w skład wydziału wchodzi Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.