Starostwo Powiatowe w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Geodeta powiatowy

 

Informujemy, że w terminie wyznaczonym do składania dokumentów, do Starostwa Powiatowego w Gostyniu nie wpłynęły żadne aplikacje, tym samym nabór został zakończony, ale nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

Gostyń, dnia 14 września 2023 r.

                                 

 

                            Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

 

                                                                                           Justyna Dębska

                                                                                        Sekretarz Powiatu