Przejdź do strony wydziału

Andrzej Pospieszyński

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 104

tel: +48 65 572 73 56

Sekretariat

Justyna Jankowska

tel: +48 65 572 73 56

 

Referat ds. ewidencji gruntów i budynków

Piotr Radoła

Zastępca Naczelnika Wydziału 

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 300 21 62

e-mail:pradola [at] powiat.gostyn.pl

 

Maciej Czwojda

Starszy Geodeta

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 300 21 62

e-mail:mczwojda [at] powiat.gostyn.pl

 

Maria Danielczyk

Referent 

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 300 21 63

 

Sylwia Kubaszewska

Referent

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 300 21 63

 

Martyna Kamińska

Inspektor

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 300 21 63

e-mail:mkaminska [at] powiat.gostyn.pl

 

Referat ds. gospodarki nieruchomościami

e-mail:gn-na [at] powiat.gostyn.pl

Ewa Janusik

Kierownik referatu

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 575 25 37

e-mail:ejanusik [at] powiat.gostyn.pl

 

Maria Mucha

Inspektor

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 103

tel: +48 65 575 25 37

e-mail:mmucha [at] powiat.gostyn.pl

 

Marcin Wachowiak

Młodszy referent

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 104

tel: +48 65 575 25 35

e-mail:mwachowiak [at] powiat.gostyn.pl

 

Referat ds. powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Leszek Grzemski

Kierownik referatu

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 572 54 75

e-mail:lgrzemski [at] powiat.gostyn.pl

 

Barbara Srtóżyńska

Starszy Geodeta

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 572 54 75

e-mail:bstrozynska [at] powiat.gostyn.pl 

 

Artur Szałata

Podinspektor

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 300 21 66

e-mail:aszalata [at] powiat.gostyn.pl

 

Magdalena Konstanty

Podinspektor

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 300 21 66

e-mail:mkonstanty [at] powiat.gostyn.pl

 

Wioletta Hampelska

Referent

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 300 21 66

e-mail:whampelska [at] powiat.gostyn.pl

 

Sławomir Wojtkowiak

Kancelista

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 300 21 66

 

Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji

Krzysztof Danek

Informatyk

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 001

tel: +48 65 300 21 65

e-mail:kdanek [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje wydziału:

Wydział zajmuje się realizacją zadań wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarką nieruchomościami i ochroną gruntów rolnych.  Wykonywanie zadań związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnienie tego zasobu zainteresowanym jednostką i osobą fizycznym. Sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, udzielanie informacji. aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie zaświadczeń, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Gostyńskiego. Wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

Pliki do pobrania w zakresie Gospodarki Nieruchomościami:

Pobierz pliki !

 

 

 

Pliki do pobrania w zakresie Geodezji i Kartografii (poniżej):