Uchwała Nr XXXVIII/277/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r.