obrazek

 

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

  

Biuro Obsługa Klienta

Sekretariat Starosty

 

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu

Obsługa Rady i Zarządu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informatycy

Wydział Finansów

Kontrola i Audyt Wewnętrzny

Zamówienia Publiczne i Inwestycje

Kadry

Administracja

Oświata i Sprawy Społeczne

Zarządzanie Kryzysowe

Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdów

Prawa Jazdy

Kasa

Zezwolenia drogowe

Wydawanie dowodów rejestracyjnych

Referat ds. Dróg

Pozwolenia na budowę

Gospodarowanie nieruchomościami

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Geolog Powiatowy

Promocja i Rozwój Powiatu

Geodeta Powiatowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

tel. (65) 575 25 53

tel. (65) 575 25 13
tel. (65) 572 26 63

fax (65) 572 31 46

tel. (65) 575 25 15

tel. (65) 575 25 22

tel. (65) 575 25 16

tel. (65) 575 25 16

tel. (65) 575 25 17

tel. (65) 575 31 66

tel. (65) 575 25 24

tel. (65) 575 25 48

tel. (65) 575 25 52

tel. (65) 575 25 29

tel. (65) 575 25 52

tel. (65) 575 25 51

tel. (65) 575 25 30

tel / fax (65) 575 25 31

tel. (65) 575 25 32

tel. (65) 575 25 34

tel. (65) 575 25 34

tel. (65) 575 25 41

tel. (65) 575 25 50

tel. (65) 572 37 96

tel. (65) 575 25 39

tel. (65) 575 25 37

tel. (65) 575 25 47

tel. (65) 575 31 65

tel. (65) 575 25 49

tel. (65) 572 54 75

tel. (65) 575 25 40

tel. (65) 572 33 67

tel. (65) 572 33 68

tel. (65) 572 75 28

tel. (65) 572 06 97
tel. (65) 572 01 91

 


 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek

od 8:00 do 16:00

 

wtorek, środa, czwartek i piątek

od 7:00 do 15:00

 

 e-mail: starostwo@gostyn.pl

 

NIP Starostwo Powiatowe w Gostyniu: 696-16-06-613
REGON Starostwo Powiatowe w Gostyniu: 411103561

NIP Powiat Gostyński: 696-185-25-46
REGON Powiat Gostyński: 411050646

 

Numery kont bankowych:

Wpłaty - Wydział Komunikacji - 11 1090 1258 0000 0001 3390 0964
Wpłaty - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - 59 1090 1258 0000 0001 0323 1028
Wpłaty - Wieczyste użytkowanie gruntu, karta parkingowa - 58 1090 1258 0000 0001 0134 0807
Pozostałe wpłaty - 37 1090 1258 0000 0000 2505 0394
Wadium - zabezpieczenie umów - 25 1090 1258 0000 0000 2505 6139

 

Adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP:

/st_pow_gostyn/skrytka
/st_pow_gostyn/SkrytkaESP

 

 

Starostwo jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Zarząd Powiatu oraz Starosta wykonują zadania powiatu.
Siedzibą Starostwa jest miasto Gostyń.
Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta Gostyński.

 

Starostwo działa na podstawie:
- Ustaw,
- Statutu Powiatu Gostyńskiego,
- Regulaminu Organizacyjnego.

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 z dnia 21.05.2007 poz. 590), dla zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego wprowadza pełnienie całodobowego dyżuru.
W godzinach pracy w siedzibie Urzędu tel. (65) 575-25-30.

 

Do pełnienia dyżuru wyznaczone zostają następujące osoby:
- Marian Radecki
- Adam Ratajczak
- Sebastian Wawrzyniak