Lista kandydatów, którzy złożyli oferty

na stanowisko

Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Powiatu

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Łukasz Burkiewicz

Pudliszki

2.

Małgorzata Smektała

GostyńListę sporządzono 8 maja 2015 r.                  Przewodniczący Komisji

                  Robert Marcinkowski