Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.