Uchwała Nr XXXVI/301/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.