Uchwała Nr XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.