Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku w 2010 r.”

     W dniu 26 sierpnia 2010 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XLII/355/10 postanowiła udzielić dotację z budżetu powiatu na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytkuKongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu na konserwację latarni zwieńczającej kopułę Bazyliki Świętogorskiej na Świętej Górze w Gostyniu w wysokości 3.000,00 zł,