Informacja z wykonania budżetu  za III kwartał 2009 rok.

 

dochody

 

-          planowane              64.285.414,00 zł

-          wykonane               48.627.823,52 zł

   

wydatki

  

 

-          planowane             69.946.437,00  

-          wykonane              47.110.548,35  

 

nadwyżka – 1.517.275,17

 

 

dług publiczny  - kredyt      14.782.472,50 zł

pożyczka                                 286.000,00 zł