Informacja z wykonania budżetu  za II kwartał 2009 rok.

 

dochody

 

-          planowane              62.473.673,00 zł

-          wykonane               33.315.648,12 zł

   

wydatki

  

 

-          planowane             68.179.140,00  

-          wykonane              31.580.051,35  

 

nadwyżka – 1.735.596,77

 

 

dług publiczny  - kredyt      14.335.348,00 zł

pożyczka                                 294.000,00 zł