Informacja z wykonania budżetu  za I kwartał 2009  rok.

 

dochody

 

-          planowane              60.916.679,00 zł

-          wykonane               17.329.726,21 zł

   

wydatki

  

 

-          planowane             66.141.146,00  

-          wykonane              13.890.364,04  

 

nadwyżka – 3.439.362,17

 

 

dług publiczny  - kredyt      15.152.448,00 zł

pożyczka                                 302.000,00 zł