„Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace interwencyjne

wynikające z zagrożenia zabytku w 2009 r.”

 

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą  Nr XXXII/258/09 postanowiła udzielić dotację z budżetu powiatu na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku następującym podmiotom:

 

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim na remont

    dachu w zespole kościoła parafialnego w wysokości 30.000,00 zł,

2) Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu na naprawę pokrycia dachowego

    kompleksu budynków położonych na Świętej Górze w wysokości 20.000,00 zł,

3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu na remont dachu kościoła

    parafialnego w wysokości 10.000,00 zł.