Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2009 r.

 

 

 

W dniu 19 marca 2009 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XXVI/213/09 postanowiła udzielić dotację z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

1)       Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim na remont dachu w zespole kościoła parafialnego w wysokości 15.000,00 zł,

2)       Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Bp w Strzelcach Wielkich na prace związane z osuszaniem murów kościoła parafialnego w wysokości 3.500,00 zł

3)       Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Bp w Strzelcach Wielkich na prace związane z wykonaniem opaski drenarskiej i instalacji gazowej w budynku dawnego wikariatu i domu zarządcy dóbr kościelnych przeznaczonego na świetlicę środowiskowo – terapeutyczną w wysokości 3.500,00 zł

4)       Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie na prace remontowo – konserwatorskie (ścian, dachu i podłóg) kościoła parafialnego w wysokości 13.000,00 zł,