Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2008 rok:

 

 

dochody

 

-          planowane              53.925.882,00 zł

-          wykonane               42.109.180,33 zł

   

wydatki

  

 

-          planowane              58.136.166,00

-          wykonane               38.588.160,53

 

nadwyżka - 3.521.019,80 zł

 

 

dług publiczny  - kredyt        11.211.409,72 zł

pożyczka                                  68.000,00 zł