Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za I kwartał 2008 rok.

 

dochody

 

-          planowane              50.367.033,00 zł

-          wykonane               15.531.124,15 zł

   

wydatki

  

-          planowane             53.877.317,00 

-          wykonane              12.179.818,38  

 

 

dług publiczny  - kredyt      13.031.653,10 zł

pożyczka                               101.250,00 zł