WYKAZ

lokalu położonego w budynku ośrodka zdrowia w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8

przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

 

 

 

1.

opis lokalu:

 

lokal oznaczony w dokumentacji technicznej nr 160a o powierzchni

 

2.

przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

 

lokal należy przeznaczyć na prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia - gabinet terapeutyczny;

 

 

3.

wysokość czynszu najmu:

 

21,05 zł / m2 (brutto) miesięcznie

 

4.

termin uiszczania czynszu:

 

czynsz płatny z dołu miesięcznie, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Wynajmującego

 

5.

zasady waloryzacji czynszu:

 

czynsz podlega waloryzacji, raz w roku po opublikowaniu wskaźnika inflacji (średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) za rok poprzedni o ten wskaźnik

 

6.

rodzaj zbycia:

 

najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2008 r.