BPR.525.14.21                                                                                                                                                                    Gostyń, 29 października 2021 r.

 

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie

w Starostwie Powiatowym w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do 5 listopada 2021 r. do godz. 15.00

 

Nazwa zadania:

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży żeńskiej

 

Oferent:

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA 4 resPect