BPR.525.10.21                                                                                  

Gostyń, 14 października 2021 r.

 

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie

w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do 21 października 2021 r. do godz. 15.00

 

Nazwa zadania:

XVII MASOWY BIEG GOSTYŃSKI – GOSTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.

 

Oferent:

Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia