Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie

w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do dnia  13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

 

Nazwa zadania:

Przystań Żgaliny - ogrody światła i kwiatów oraz hotele dla pszczół i owadów

 

Oferent:

Fundacja Fabryka Pomysłów