Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do dnia  19 maja 2021 r. do godz. 15.00

 

Nazwa zadania:

Promocja Powiatu Gostyńskiego przez wsparcie zawodników KKS Gostyń podczas zawodów o randze ogólnopolskiej.