Starostwo Powiatowe w Gostyniu przypomina, że w związku z trwającym stanem epidemii do odwołania zawieszona zostaje na terenie powiatu gostyńskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie porad prawnych, świadczenie poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon lub pocztą elektroniczną.

W czasie obowiązywania stanu epidemii nie obowiązuje składanie oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji osoby chętne proszone są o kontakt pod nr tel. 881 008 140 lub poprzez e-mail: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl lub stronę internetową https://np.ms.gov.pl