Starosta Gostyński

zawiadamia, że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny położony w obrębie Bielawy Pogorzelskie, gmina Pogorzela.

Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256 (I piętro).