WYKAZ

lokalu użytkowego położonego budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8,

przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym

 

 

 

1.

opis lokalu:

 

lokal o powierzchni

 

2.

przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

 

lokal użytkowy; należy go przeznaczyć na prowadzenie działalności związanej z wykony-waniem usług medycznych

 

3.

wysokość czynszu najmu:

 

24,50 zł / m2  (brutto)

 

4.

termin uiszczania czynszu:

 

czynsz płatny z dołu miesięcznie, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Wynajmującego

 

5.

zasady waloryzacji czynszu:

 

czynsz podlega waloryzacji, raz w roku po opublikowaniu wskaźnika inflacji (średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) za rok poprzedni o ten wskaźnik

 

5.

rodzaj zbycia:

 

najem w trybie przetargowym na czas nieoznaczony

 

 

 

 

WYKAZ

lokalu użytkowego położonego budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8,

przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym

 

 

1.

opis lokalu:

 

lokal oznaczony w dokumentacji technicznej nr 160a o powierzchni 12,00 m2, położony na parterze budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8.

 

2.

przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

 

lokal użytkowy; należy go przeznaczyć na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem usług medycznych

 

3.

wysokość czynszu najmu:

 

24,50 zł / m2  (brutto) 

 

4.

termin uiszczania czynszu:

 

czynsz płatny z dołu miesięcznie, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto
Wynajmującego

 

5.

zasady waloryzacji czynszu:

 

czynsz podlega waloryzacji, raz w roku po opublikowaniu wskaźnika inflacji (średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) za rok poprzedni o ten wskaźnik

 

5.

rodzaj zbycia:

 

najem w trybie przetargowym na czas nieoznaczony