INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 16/19 Starosty Gostyńskiego
z dnia 25 marca 2019 r.zakończyła w dniu 16 kwietnia 2019 r. proces rekrutacji na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym.

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 marca 2019 r.

·         na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 18 marca
2019 r.

·         w prasie lokalnej w dniu 19 marca 2019 r.

·         na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 18 marca 2019 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

 

MARZENA   NOWAK

miejsce zamieszkania                               Gostyń

 

 

Kandydat przyjął zaproponowane warunki zatrudnienia.                                                                           

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                    Leszek Maliński