Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

 

W tym celu należy osobiście wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją  w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu, w którym zlokalizowany jest punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwo Powiatowego.

 

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po udzielonej nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii pod numerem telefonu: 881 008 140 lub na adres poczty elektronicznej: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl lub listownie bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.

Wypełnienie opinii jest dobrowolne.

Państwa opinie posłużą analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktu.

 

Dziękujemy Państwu za czas poświęcony wypełnieniu ankiety.